PML Monthly Tournament June 2021 Finals

Placement Name Points Games
1 Weiwei Jiang @Weiwei 369 1
2 Yang Shi @Yang 179 1
3 Oliver N. @Ashye -174 1
4 Rachel H. @Queenie -374 1

©2016-2017 Pacific Mahjong League