PML Monthly Tournament June 2021

Placement Name Points Games
1 Weiwei Jiang @Weiwei 600 4
2 Yang Shi @Yang 114 4
3 Rachel H. @Queenie 33 4
4 Oliver N. @Ashye -85 4
5 Alex Wang @Point -181 4
6 Jai Srivastav @jaiakt -491 4

©2016-2017 Pacific Mahjong League