PML December 2019 Monthly Tournament

Placement Name Points Games
1 Rome Reginelli @mDuo13 1106 4
2 Alex Wang @Point 588 4
3 Oliver Nguyen @Ashye 441 4
4 Jeff Chow @XSA 401 4
5 Simon H. 80 4
6 atsuhiko kikuchi @atsu -205 4
7 Shinsuke A. @Shin -396 4
8 Stanley D. -628 4
9 Weiwei Jiang @Weiwei -673 4
10 Charles G. -714 4

©2016-2017 Pacific Mahjong League