PML August 2019 Monthly Tournament

Placement Name Points Games
1 atsuhiko kikuchi @atsu 1217 5
2 Shinsuke Asano @Shin 807 5
3 David L. 775 5
4 Simon H. 327 4
5 Rachel H. 223 4
6 Oliver Nguyen @Ashye 150 4
7 Nels J. -21 5
8 Weiwei Jiang @Weiwei -49 4
9 Raymond Mar -385 4
10 Jeff Tran -553 4
11 Victor Z. @vzhou -766 4
12 Stanley Deng -1735 4

©2016-2017 Pacific Mahjong League