PML Casual League 2022

Placement Name Points Games
1 Sango H. 2980 11
2 Spenser V. 1849 5
3 Hawnlay S. @safariguy5 1604 6
4 zhaoyang wang @wzy 1285 2
5 Jeff T. @eviltaxi 1088 4
6 Steven Ong @Celestics 911 3
7 Austin T. @noobitakun 783 7
8 David Hua @Azurian 756 3
9 Sophtoph . @sophtoph 659 1
10 Leon Kong @Leon 576 1
11 Haoran Yu 562 4
12 Luke Powell 378 1
13 Chris Yu 341 2
14 Jai Srivastav @jaiakt 201 1
15 Yuxiang Cao @Yuxiang 170 3
16 Rachel H. @Queenie 62 5
17 James Ousey @jousey 57 2
18 Jeffrey OConnell @Moku 0 1
19 Bichen W. -116 16
20 Jimmy S. @Akagi2123 -125 4
21 Matthew Kishi @Genzo/zamare -127 3
22 Nels J. -129 4
23 Alex Wang @Point -247 2
24 Sunny Su @slsu -285 1
25 Jaymond He @Jaycakes -328 1
26 Stanley D. @aura -368 2
27 Xu L. -402 2
28 Max Feng @maxf -492 1
29 Kaden Chou -537 1
30 Billy Zhao @Billy -555 1
31 Dante Marchetti @Crumbs -559 1
32 Uni H. @Huang -560 5
33 Dennise -589 4
34 Zichang Guo -610 1
35 Sophia L. @sophtoph -648 7
36 Gaohan Miao @Graham -650 2
37 Judi -659 7
38 Han Bao @Michael -690 1
39 Mark Day -797 2
40 Merle Ferrante @PinkuNeko -814 4
41 Charles G. @Charles_Yaku -912 3
42 Alex L. @Hitori -1029 19
43 Jason Han @xiadow -1100 2
44 Kevin Lau @klau -1134 2

©2016-2017 Pacific Mahjong League