League Rankings

Placement Name Points Games
1 Bichen Wang 3170 45
2 Austin Tai @avian_flew 2564 33
3 Ayako Shigamatsu 1371 34
Placement Name Points Games
1 Takashi Masui 3348 25
2 Daniel Moreno 1910 16
3 Sylvain Royer 1885 13

©2016-2017 Pacific Mahjong League