League Rankings

Placement Name Points Games
1 Bichen Wang 2009 24
2 Haolun Wu 1009 12
3 Austin Tai @avian_flew 991 17
Placement Name Points Games
1 Takashi Masui 2562 8
2 Mak Mak 879 6
3 Haolun Wu 679 3

©2016-2017 Pacific Mahjong League